ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์

63 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

50 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

113 คน

รวมทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

รวมวันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ
# วันที่ ระดับ ม.1 ระดับ ม.4 รวม
1 23 พฤษภาคม 2566 12 3
2 16 พฤษภาคม 2566 11 2
3 12 พฤษภาคม 2566 10 1
4 11 พฤษภาคม 2566 12 3
5 10 พฤษภาคม 2566 24 6
6 9 พฤษภาคม 2566 10 1
7 12 เมษายน 2566 018 18
8 11 เมษายน 2566 023 23
9 9 เมษายน 2566 30 3
10 8 เมษายน 2566 70 7
11 3 เมษายน 2566 180 18
12 2 เมษายน 2566 240 24
13 1 เมษายน 2566 10 1
14 31 มีนาคม 2566 10 1
15 30 มีนาคม 2566 20 2
# เลขที่ ชื่อ-สกุล ชั้น แผน ประเภท วันที่สมัคร
1 66100235 นายมูฮัมหมัดอามัน แวเย็ง มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.39 น.
2 66100234 นายมูฮัมหมัดซาฟิส สาและ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.22 น.
3 66100233 เด็กชายซากิร ดือราแม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.08 น.
4 66100232 เด็กหญิงซูฮัยลา มาโระสะนอ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.04 น.
5 66100231 นายเกียรติศักดิ์ ศรีประชุม มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.50 น.
6 66100230 เด็กชายมัซลัน สะวี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.23 น.
7 66100229 นายมูฮำหมัดไซฟี มะสาแม มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.17 น.
8 66100228 นางสาวซูไรนี มูซอ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.58 น.
9 66100227 เด็กหญิงปนัดดา แก้วน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.45 น.
10 66100226 นางสาวปวีณา สาล่า มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.09 น.
11 66100225 นายอาดัม ดือราซอ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น.
12 66100224 นางสาวสารีปะ ยียูโซะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.45 น.
13 66100223 นางสาวณิชากร เภาสุวรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.29 น.
14 66100222 เด็กหญิงนัซมีย์ สะมะแอ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 00.22 น.
15 66100221 เด็กชายมูฮำมัดอัซมี ปีเยาะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 00.09 น.
16 66100220 เด็กชายมูฮำหมัดอัลบะห์ ฮาแว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.39 น.
17 66100219 นายแวอิลฮัม ดอเลาะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 16.06 น.
18 66100218 นางสาวเจะฮาวานี ยาลอ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.56 น.
19 66100217 นางสาวฟาเซียร เจะมิง มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.44 น.
20 66100216 นางสาวอาฟีฟะห์ ซง มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.34 น.
21 66100215 นางสาวฮาฟีซา แวกาจิ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.26 น.
22 66100214 นางสาวฮาฟเสาะ หะยีมะดีเยาะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.17 น.
23 66100213 นางสาวอาลียานาตาสา เจะยอ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.08 น.
24 66100212 นางสาวอารีซา สาและ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.59 น.
25 66100211 นางสาวอาซีซะห์ เจ๊ะเต๊ะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14.02 น.
26 66100210 นางสาวอัสหม๊ะ เจ๊ะโซ๊ะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.54 น.
27 66100209 นางสาวสุไฮบะห์ หะยีมะดีเยาะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.31 น.
28 66100208 นางสาวสุไรยา มูเลง มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 13.19 น.
29 66100207 นางสาวสุริยะห์ เจะเลาะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 00.57 น.
30 66100206 นางสาวมารียัม นังลุวา มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 00.49 น.
31 66100205 นางสาวฟารีดา อุมา มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 00.41 น.
32 66100204 นางสาวเปาะนัสรี เสะดือรานิง มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 00.31 น.
33 66100203 นางสาวเปาะตีเมาะ เสะอุเซ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 00.21 น.
34 66100202 นางสาวนูรีซัน เจะยูนุ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 00.10 น.
35 66100201 เด็กหญิงนุรฮาซีกีม สาแม มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 23.55 น.
36 66100200 เด็กหญิงนูร์อามาณีย์ ดะแซ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 23.47 น.
37 66100199 เด็กหญิงนูรวีร์อัม ลาเต๊ะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 23.38 น.
38 66100198 นางสาวนูรฟิรดาว กาเดร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 23.28 น.
39 66100197 นางสาวนุรเดียนา ยีเร็ง มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 23.19 น.
40 66100196 เด็กหญิงนิซูฟียา นิดือมอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 23.10 น.
41 66100195 นางสาวซูไฮนี แวดอเลาะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 22.58 น.
42 66100194 นางสาวซูไรดา สุหลง มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 22.50 น.
43 66100193 นางสาวซูรัยยา โตะเซาะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 22.41 น.
44 66100192 นางสาวซารีนี แวโดยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 22.31 น.
45 66100191 นางสาวคอลาตี หะยีมูซอ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 19.44 น.
46 66100190 เด็กชายอิบรอเฮง สาแม มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 19.31 น.
47 66100189 นายสุรเดช มีนา มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 19.22 น.
48 66100188 นายโยฟี แปเฮาะอีเล มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 19.12 น.
49 66100187 เด็กชายมะนุ เจ๊ะโซะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 18.17 น.
50 66100186 นายนัสรูดดีน เจ๊ะเด็ง มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 18.01 น.
51 66100185 นางสาวโซเฟีย แวสุหลง มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 17.47 น.
52 66100184 นางสาวคอลีเยาะ เจ๊ะเตะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 17.38 น.
53 66100183 นางสาวอานีส สือแม มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 17.25 น.
54 66100182 เด็กหญิงนูรซาฟีกา บินยามาลูดิน มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 17.16 น.
55 66100181 นายรุสลัน แวหะมะ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.
56 66100180 นายอารีฟีน อาแว มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 15.29 น.
57 66100178 นายฮัมดี เจะเละ มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.52 น.
58 66100177 เด็กชายมูฮัมหมัดนาซี เจ๊ะโซะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 16.47 น.
59 66100176 เด็กหญิงฟาซิยะห์ กาโมะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.
60 66100175 เด็กหญิงอัยนาอ์ แยแล มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 15.35 น.
61 66100174 เด็กหญิงนูรมีน เจ๊ะเล๊าะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 19.47 น.
62 66100173 เด็กหญิงซูเฟียณีย์ โตะเซาะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 18.14 น.
63 66100172 เด็กหญิงอารีฟะห์ ยือโระ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 01.42 น.
64 66100171 เด็กชายสรีกานดีมะห์ดีนี เจะตู มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 01.28 น.
65 66100170 เด็กหญิงนุรฟาตีฮะห์ สามะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 01.16 น.
66 66100169 เด็กชายซุลกิฟลี มะแซ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 00.53 น.
67 66100168 เด็กหญิงนูรีดา หมัด มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 00.12 น.
68 66100167 เด็กชายมูหามะอะริส แวกะจิ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 12.22 น.
69 66100166 เด็กชายมูฮัมหมัดอิบบรอฮิม อาบุ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 12.11 น.
70 66100165 เด็กหญิงนูรูลฮูดา เจะแต มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 11.44 น.
71 66100164 เด็กหญิงฟิตรี มะแซ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 11.33 น.
72 66100163 เด็กชายซอลาฮุดดีน สาแม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 11.23 น.
73 66100162 เด็กหญิงนุรมุสมี เจ๊ะแม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 11.02 น.
74 66100161 เด็กชายอับดุลอานัส หะยีหะซา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.49 น.
75 66100160 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน เจ๊ะโซ๊ะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.29 น.
76 66100159 เด็กชายรุสลัน โตะมิง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.01 น.
77 66100158 เด็กชายยุสรี เปาะสา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 02.00 น.
78 66100157 เด็กหญิงคอดีเญาะห์ สะดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 01.54 น.
79 66100156 เด็กหญิงนูรไอนี ยูโซ๊ะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 01.45 น.
80 66100155 เด็กชายวันมูฮัมหมัดซุฟฟรี บอซู มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 01.29 น.
81 66100154 เด็กชายมูฮัมหมัดอาดัม แวกะจิ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 01.21 น.
82 66100153 เด็กชายฮาฟีซูน ยาสา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 01.14 น.
83 66100152 เด็กหญิงซูฟียา เจะเลาะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 01.03 น.
84 66100151 เด็กหญิงนูรฟา กุโน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 00.36 น.
85 66100150 เด็กหญิงนูรมี ซิเดะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 00.20 น.
86 66100149 เด็กหญิงนูรีดา บือราเฮง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 22.23 น.
87 66100148 เด็กชายมูฮัมหมัด แวดอเลาะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 22.15 น.
88 66100147 เด็กชายอับดุลอาซิส มะเซ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 22.01 น.
89 66100146 เด็กหญิงต่วนมาริสา นิจิ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 21.54 น.
90 66100145 เด็กหญิงซัลมี ตาเละ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 21.46 น.
91 66100144 เด็กหญิงอาซียะห์ ซง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 21.37 น.
92 66100143 เด็กหญิงซูฮัยลา สะนิ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 21.29 น.
93 66100142 เด็กชายอัลฟัตห์ ยูโซะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 21.13 น.
94 66100141 เด็กหญิงอาอีเซาะ บอสู มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 19.54 น.
95 66100140 เด็กชายเจ๊ะซูฟียัน หะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 19.48 น.
96 66100139 เด็กชายฮารุณ แวดาโอ๊ะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 19.39 น.
97 66100138 เด็กชายอาลียัส แวกาจิ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 19.27 น.
98 66100137 เด็กชายอิสมาแอ สออิสระ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 18.58 น.
99 66100136 เด็กชายอิฟฟาน จิตอสอ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 18.51 น.
100 66100135 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟนัน สาเมาะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 16.58 น.
101 66100134 เด็กหญิงตัสนิม เจะมะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 16.25 น.
102 66100133 เด็กหญิงรุสนานี สุหลง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 15.44 น.
103 66100132 เด็กหญิงสีตีมารียานี อูมา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 15.24 น.
104 66100131 เด็กชายฮาเรส ยะกูมอ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 15.07 น.
105 66100130 เด็กหญิงรุสนานี สาและ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 14.49 น.
106 66100129 เด็กหญิงปาดีละห์ มะหลี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 14.28 น.
107 66100128 เด็กหญิงฟาดีละห์ สาอะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 14.06 น.
108 66100127 เด็กหญิงนูรีดา โมง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 13.28 น.
109 66100126 เด็กหญิงฮาซานะห์ อาบู มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 13.05 น.
110 66100125 เด็กหญิงนูรบัลกิศห์ อาบู มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 00.21 น.
111 66100124 เด็กหญิงฟิรดาว บือราเฮ็ง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 23.54 น.
112 66100123 เด็กหญิงนุรไฮฟาร์ การ์เดร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 23.30 น.
113 66100122 เด็กหญิงนูรซาฟาวานี เจะเยะ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 22.44 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์